PlaatsFotoUitvaart Kempenland Lizet van Hove

Na een overlijden

Wanneer iemand overlijdt, dient de huisarts of huisartsenpost gewaarschuwd te worden. Dit is uiteraard niet nodig als de overledene in een ziekenhuis of een verzorgingshuis verblijft. Nadat de (huis)arts is geweest en een overlijden heeft vastgesteld, kan er contact met mij opgenomen worden.

Tijdens een eerste kennismakingsgesprek, meestal bij de nabestaanden thuis, leg ik uit wat er de komende uren en dagen gaat gebeuren en waar rekening mee gehouden moet worden. Het kan voor nabestaanden zeer waardevol zijn om actief deel te nemen aan
het organiseren van de uitvaart. De nabestaanden kunnen zelf bepalen wat ze graag
zelf kunnen doen en voor welke taken ik zorg zal dragen.